51 Tố Hữu - Tp. Đà Nẵng
superclean79@gmail.com
icon facebook icon twiter icon google icon linkedin icon print ngon ngu tieng anh ngon ngu viet nam

Cần Thơ: điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Ngày đăng: 11.04.2017 | 415 lượt xem
Trong những năm qua, kinh tế thế giới biến động phức tạp và nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
Tuy vậy bằng sự nỗ lực, tinh thần chủ động sáng tạo, thành phố Cần Thơ vẫn vươn lên đạt được những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế-xã hội. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Quốc Hưng thực hiện.
 

Vượt bão suy thoái

 
Xin ông cho biết tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cuả thành phố Cần Thơ trong những năm qua?
 
Với sự quyết tâm cao, giai đoạn 2011 - 2015, thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
 
Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng đạt khá cao (12,24%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, sản xuất công nghiệp duy trì được sự tăng trưởng; thương mại - dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả.
 
Thành phố đã thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; sắp xếp, cắt giảm, điều chỉnh đầu tư công, tiết kiệm chi thường xuyên; công tác bình ổn giá, dự trữ hàng hóa và tổ chức các điểm bán lẻ bình ổn giá được tổ chức tốt, không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến. Công tác thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao.
 
thành phố cần thơ
 
Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được triển khai mạnh mẽ, đa dạng về hình thức, tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Nhiều quy hoạch lớn của thành phố được tiến hành cùng lúc, tạo sự đồng bộ giữa các quy hoạch. Xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác đối ngoại được tăng cường và ngày càng được mở rộng. Thành phố thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò trung tâm trên một số lĩnh vực như: thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, thông tin truyền thông, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 
 Điều gì đã giúp thành phố Cần Thơ có được những bước phát triển quan trọng bối cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn và biến động, thưa ông?
 
Để đạt được những kết quả ấn tượng như trên, là do:
 
Sự quản lý, điều hành chặt chẽ của Chính phủ, trong đó đã ban hành kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; sự phối hợp, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đối với thành phố; sự năng động của thành phố trong việc liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành và viện, trường trong cả nước, đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Sự chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ngày càng sâu sát và hiệu quả. Sự nỗ lực phấn đấu cao của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố.
 
Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được quan tâm; bộ máy tổ chức được củng cố, kiện toàn, phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết; tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục và vượt qua những khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
 

Xây dựng Cần Thơ sớm trở thành thành phố công nghiệp

 
Được biết, thành phố Cần Thơ đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2020 cơ bản trở thành thành phố công nghiệp. Thời gian cho đến 2020 không còn nhiều, vậy ông đánh giá như thế nào về khả năng thành phố có thể hoàn thành mục tiêu này?
 
Cần Thơ là thành phố loại I trực thuộc Trung ương, đô thị trung tâm vùng được quan tâm đầu tư, phát triển trong giai đoạn tới, có lợi thế về vị trí địa lý kinh tế; lợi thế về nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học công nghệ; lợi thế về kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật đã bước đầu được đầu tư, nâng cấp.
 
Thời gian cho đến 2020 tuy không còn nhiều nhưng năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao so cùng kỳ. Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh....
 
Với những điều kiện thuận lợi như trên đã tạo thế và lực mới để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và góp phần đưa thành phố sớm trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.
 
Để có thể hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp vào năm 2020 thành phố Cần Thơ đang có những nỗ lực, giải pháp gì?
 
Để cơ bản trở thành thành phố công nghiệp vào năm 2020, Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ có rất nhiều việc phải làm, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; tận dụng mọi cơ hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế hiệu quả, chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại, phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm giao lưu, cửa ngõ và đầu mối giao lưu, buôn bán, hợp tác với nước ngoài của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; thu hút mạnh hơn đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thành phố tập trung huy động các nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị; xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông suốt và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố.
 
Chăm lo phát triển con người một cách toàn diện. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mở rộng, nâng cấp mạng lưới y tế, tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao phục vụ việc khám và chữa bệnh cho nhân dân Cần Thơ nói riêng và vùng nói chung. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo lập môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, xây dựng con người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chính sách đối người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm….
 

Đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư

 
Thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, thành phố đã có những biện pháp gì hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn?
 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thành phố đã quyết liệt triển khai hàng loạt các hành động mang tính then chốt hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cụ thể: Thành phố hướng tới các dự án đầu tư phát huy lợi thế của thành phố; ưu tiên thu hút những nhà đầu tư có năng lực thật sự, thúc đẩy nhiều ngành lĩnh vực phát triển, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 về việc hỗ trợ đầu tư và Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp. Đây được xem là chính sách mang tính đột phá của lãnh đạo thành phố trong việc thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án xúc tiến của thành phố. Hiện nay, các chính sách này đang được rà soát cho phù hợp định hướng phát triển và tình hình thực tế của địa phương.
 
Cần Thơ đặc biệt coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến với thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” tại các cơ quan hành chính nhà nước; thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI với mục đích thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh được kịp thời và hiệu quả.
 
Với tư cách là lãnh đạo thành phố, nhân dịp này ông có thông điệp gì với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã, đang quan tâm đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Cần Thơ?
 
Quan điểm của chúng tôi là “Thành công của doanh nghiệp và các nhà đầu tư là thành công của thành phố”. Thành phố cũng xác định Chủ đề năm 2016 là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.
 
Hiện nay, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát ban hành các chính sách đặc thù thu hút đầu tư để có thể cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư có tiềm lực thực sự đầu tư vào thành phố Cần Thơ; đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; hoàn thiện chính sách liên quan đến đầu tư và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tăng cường tính kết nối giữa nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn… Với những giải pháp trên chắc chắn môi trường kinh doanh sẽ được thuận lợi hơn, và hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến với Cần Thơ, đồng hành với thành phố trên con đường phát triển.
 
Liên hệ
Trụ sở chính: 51 Tố Hữu, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng
 
Văn phòng đại diện: Số 1 Đường Nam Sơn 1, Quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng
 
Chi nhánh Cần Thơ: 132/17/2 Đường 3/2, T.P Cần Thơ
 
Hotline: 02363.688.866 -  0985 777 686
 
CSKH Cần Thơ: 0942.192.892
 
Email: superclean79@gmail.com
Fanpage
Bản đồ